UN-Dozen

UN-Dozen - UN gekeurde Dozen voor het verpakken van Gevaarlijke Stoffen

Gevaarlijke stoffen verpakken
Gevaarlijke stoffen moeten in een goede, sterke en beschermende verpakking zitten. Deze verpakking moet UN-gekurd zijn. De keuring gebeurt volgen de door de UN United Nations) opgestelde keuringsnorm. Elke verpakking moet zijn voorzien van een opgedrukt UN Keurmerk.
gewenste vormen.

Waarschuwing:
Vervoer van gevaarlijke stoffen mag alleen dan plaatsvinden als wordt voldaan aan de etikettering, verpakking, voorschriften en eisen die zijn opgenomen in het ADR-verdrag.

Het programma van UN verpakkingen, dat RBI voor verzenden en gevaarlijke goederen levert, is door de BFSV in Hamburg en TNO te Delft met goed gevolg op uitvoering beproefd en voor alle internationale transportmiddelen toegestaand, volgens: IMDG + GGVS/RM 001, IATA - DRG, RID + GGVE en ADR + GGVS.