Doos - 115 x 115 x 270 mm - EG - keurmerk - 4GV X2.6

pak 30 stuks Amerikaanse vouwdoos - UN gekeurd 4 GV X2.6 - enkele golf

prijs op aanvraag *Prijzen zijn exclusief btw
Verpakkingseisen:
A- de verpakking moet sterk en gesloten zijn
B- De verpakking moet bestand zijn tegen normale vervoershandelingen
C-De verpakking moet schoon zijn en voorzien van een gevarenetiket
D-De inhoud mag de verpakking niet aantasten
E-De verpakking moet zijn voorzien van een 4-cijferig UN nummer
F-De verpakking moet een UN Keurmerk hebben
G-van iedere UN verpakking is een keuringsrapport beschikbaar


Klasse 1
: Ontplofbare stoffen en voorwerpen (bv munitie en vuurwerk
Klasse 2
: Samengeperste, vloeibaar gemaakt of onder druk opgeloste gassen
 (b.v. LPG, zuurstof in cilinders)
Klasse 3
: Brandbare vloeistoffen (bv dieselolie en benzine
Klasse 4.1
: Brandbare vaste stoffen (bv. zwavel)
Klasse 4.2
: Voor zelfontbranding vastbare stoffen (bv fosfor)
Klasse 4.3
: Stoffen die bij aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen (bv carbid)
Klasse 5.1
: Stoffen die de verbranding bevorderen (bv kunstmest)
Klasse 5.2
: Oranginsche stoffen (bv. dibenzoylperoxide)
Klasse 6.1
: Giftige stoffen (landbouwbestrijdingsmiddelen)
Klasse 6.2
: Infectueuze stoffen (bv vaccins)
Klasse 7
: Radioactieve stoffen (bv uranium)
Klasse 8
: Bijtende stoffen (bv zoutzuur, salpeterzuur)
Diverse gevaarlijke stoffen (bv Klasse 9)
: Diverse gevaarlijke stoffen (bv asbest)


Het programma van UN verpakkingen, dat RBI voor verzenden en gevaarlijke goederen levert, is door de BFSV in Hamburg en TNO te Delft met goed gevolg op uitvoering beproefd en voor alle internationale transportmiddelen toegestaand, volgens: IMDG + GGVS/RM 001, IATA - DRG, RID + GGVE en ADR + GGVS.

Vervoer van gevaarlijke stoffen mag alleen dan plaatsvinden als wordt voldaan aan de etikettering, verpakking, voorschriften en eisen die zijn opgenomen in het ADR-verdrag.